Jeżeli masz problem jest rzecznik

Jeżeli masz problem jest rzecznik
      Rzecznicy konsumentów szeroko znani społeczeństwu stali się dopiero po emisji serii programów Doroty Wellman w telewizyjnej Dwójce. Należy mieć jednak nadzieję, że wraz ze skończeniem się serii, nie skończyła się świadomość konsumencka Polaków.

     Instytucja rzecznika konsumenckiego istnieje w Polsce od roku 1999, czyli już 10 lat. Rocznie udzielają oni średnio 300 tysięcy porad i informacji i wysuwają około 850 powództw. Warto wiedzieć, że o prawa konsumentów naruszone w sposób zbiorowy troszczy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów zajmują się sprawami indywidualnymi. We wrześniu 2009 roku w całej Polsce zarejestrowanych było 371 rzeczników konsumentów. Warto wiedzieć, iż rzecznicy nie tylko wysuwają wnioski o rozwiązywanie różnorodnych problemów ale także udzielają porad z zakresu przysługujących konsumentowi praw, analizują umowy a także pomagają w sporządzaniu wniosków o reklamacje i świadczenia gwarancyjne. Dzięki profesjonalizmowi i kompetencji rzeczników zdecydowana większość problemów, którymi się zajmują jest rozwiązywana na korzyść konsumenta. Najczęściej konsumenci zwracają się do rzeczników z prośbą o mediację pomiędzy stronami zawartej umowy lub o pomoc w zareklamowaniu wadliwego produktu. Cieszy fakt, że świadomość konsumencka w naszym kraju rośnie i Polacy nie boją się korzystać z pomocy wykwalifikowanych osób.
      Dane teleadresowe najbliższych nam jednostek, które mogę pomóc w rozwiązaniu problemu możemy szukać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl . Odpowiedzi na nurtujące pytania można również szukać pod numerem bezpłatnej infolinii 0800 007 707.