Masz prawo do reklamacji każdej usługi

Masz prawo do reklamacji każdej usługi
      Niezależnie od tego jak dana usługa jest przedstawiania zawsze masz prawo do złożenia reklamacji. Tabliczki mówiące o tym, iż "Towar nie podlega reklamacji" są prawnie zabronione i absolutnie nie musisz ich respektować.

     Pamiętaj o tym, iż możesz reklamować zarówno towar jak i usługi np. farbowanie włosów czy wstawienie plomby. Reklamacja może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich związany jest z umową gwarancyjną, kiedy to swoje roszczenia przedstawiamy bezpośrednio gwarantowi. Drugi ze sposobów to reklamacja towaru bezpośrednio u sprzedawcy na podstawie tzw. umowy konsumenckiej. Pamiętaj jednak, że w trakcie przeprowadzania procedur reklamacyjnych nie możesz dokonywać rotacji pomiędzy tymi dwoma sposobami.
     Aby przyspieszyć proces reklamacji warto już na początku sformułować kompletny wniosek zawierający pełne dane kupującego, sprzedającego oraz produktu, dołączyć listę wad towaru, a także to jakiej oczekujemy reakcji tzn. czy chcemy wymiany towaru, naprawienia szkody, czy po prostu zwrotu pieniędzy. Warto także wspomnieć o sposobie w jakim chcielibyśmy być poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji. Osoba do której zwracamy się z reklamacją powinna ustosunkować się do naszego wniosku w ciągu dwóch tygodni liczonych od dnia następującego po jej złożeniu.
     Warto pamiętać także, iż reklamacja nie jest furtką do kupowania towarów, a następnie ich oddawania. Przyjęcie pełnowartościowego towaru i zwrot pieniędzy dokonywany przez sprzedawcę zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Jeśli więc nie jesteśmy pewni, czy dany produkt będzie nam odpowiadał dopytajmy się o szczegółowe warunki zwrotu, aby uniknąć niemiłego rozczarowania.