Możesz złożyć reklamację bez paragonu

Możesz złożyć reklamację bez paragonu
      Często spotykamy w sklepie napis, że "podstawą reklamacji jest paragon" lub inne podobne informacje. Czy to jest prawda? Czy faktycznie podstawą reklamacji jest paragon lub faktura VAT? Otóż nie. Obowiązek dołączenia do reklamacji faktury VAT lub paragonu jako jedynego dowodu zakupu nie wynika z żadnych przepisów.

     Ile razy zdarzyło Ci się nie zabrać paragonu ze sklepu? A czy zdarzyło Ci się, że zgubiłeś gdzieś paragon a chciałeś reklamować towar? Ile razy zrezygnowałeś ze składania reklamacji tylko dlatego, że nie miałeś paragonu?
     Brak paragonu lub faktury VAT nie powoduje utraty praw z tytułu "niezgodności towaru z umową". Zastrzeżenia, które znajdują się na wywieszkach w sklepie czy na kartkach przy ladzie dotyczące paragonu nie mają żadnych podstaw.
     Składając reklamację musisz udowodnić, że kupiłeś reklamowany towar w tym konkretnie sklepie. Z racji tego, że odpowiedzialność sprzedającego za towar jest ograniczona w czasie, musisz także udowodnić, kiedy towar został Ci wydany. Najłatwiej udowodnić ten fakt, dołączając do reklamacji właśnie paragon lub fakturę.
     Ale co możesz zrobić, kiedy zgubiłeś paragon? Żaden przepis nie wskazuje dokumentów, jakie należy dostarczyć składając reklamację. Jeżeli więc nie mamy paragonu lub faktury, dowodem zakupu może być na przykład wyciąg z rachunku karty kredytowej lub płatniczej którą płaciliśmy za towar.
A co jeżeli płaciliśmy gotówką? Tutaj będzie już trudniej, ale też jest to możliwe. Fakt ten można potwierdzić na przykład zeznaniami świadków lub stron.
     Poza tym nasze oświadczenie też może być dowodem. Przecież nierzadko sklep ma fakt sprzedaży odnotowany w systemie komputerowym czy dokumentacji.
Często też sprzedający wystawia nam kartę gwarancyjną - to również jest dowód zakupu towaru na podstawie którego możemy złożyć reklamację.
     Tak więc wiemy już, że zgubiony paragon to nie dramat. Zawsze możesz złożyć reklamację a  zakup towaru udowodnić poprzez wyciąg z karty, konta, zeznaniami świadków czy własnym oświadczeniem.