Ty też możesz żądać wystawienia faktury

Ty też możesz żądać wystawienia faktury
      Każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą i będący płatnikiem VAT zobowiązany jest przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług do wystawiania innym podmiotom faktury VAT.

     Zasada ta dotyczy właśnie wystawiania dokumentów sprzedaży z rozliczonymi stawkami VAT podmiotom gospodarczym. Natomiast w przypadku osób fizycznych nie będących płatnikiem podatku od towarów i usług, czyli osób prywatnych, wymogu takiego nie ma, chociaż istnieje możliwość wystawienia dokumentu na życzenie. Jeśli osoba prywatna mająca nadany NIP zechce otrzymać fakturę Vat, płatnik może ją wystawić, chociaż taki dokument nie będzie podstawą do odliczenia przez klienta naliczonego podatku VAT, a służyć będzie jedynie w celach reklamacyjnych lub gwarancyjnych, ewentualnie w sytuacji, gdy podatnik skorzysta z uprawnień wykazania się przed urzędem skarbowym z nabycia materiałów budowlanych. Trzeba pamiętać również o tym, że w ciągu kolejnych siedmiu dni kontrahent ma prawo zgłosić się do sprzedawcy z paragonem fiskalnym i poprosić o wystawienie na jego podstawie faktury vat. Po upływie przewidzianych przepisami siedmiu dni obowiązek taki przestaje mieć podstawy prawne, czyli klient nie może żądać od sprzedawcy wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, zachowując wystawiony podczas sprzedaży paragon fiskalny jako potwierdzenie zakupu w celach reklamacyjnych. Osoba zajmująca się wystawianiem dokumentów sprzedaży musi do  każdej kopii faktury podpiąć odpowiedni paragon dokumentujący sprzedaż, który został wystawiony klientowi przy kasie fiskalnej. W dużych hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych faktura vat często drukowana jest na życzenie od razu przy kasie podczas rozliczania płatności za towar, co bardzo usprawnia sama sprzedaż i skraca czas potrzebny na dopełnienie tego rodzaju formalności. Tutaj obowiązkiem osoby obsługującej kasę fiskalną i wszelkie płatności z tym związane jest dopilnowanie, by raport na koniec okresu rozliczeniowego zgadzał się z tym, co zarejestrowała kasa.