ZRIB / Kanalizacja

ZRIB - Kanalizacja

ZRIB Andrzej Dykowski Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych

adres: ul. Różowa 39 | Szczecin

Jeszcze nie oddano głosu

Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych został założony i działa nieprzerwanie na terenie Pomorza Zachodniego od roku 1991.
Właścicielem firmy jest Andrzej Dykowski. Przedmiotem działalności firmy są roboty towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu i przemysłowemu w zakresie: kanalizacji uzbrajania terenu pod zabudowę, robót drogowych, budowy chodników, robót ziemnych, małej architektury, zagospodarowania terenu - trawniki, zieleń niska i wysoka, place zabaw, boiska sportowe.

Dodaj Komentarz

   * Przeczytałam(em) i akceptuję regulamin.
* Pola wymagane

Komentarze Sortuj po: 

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy ;)