Banki i instytucje finansowe / Finanse i ubezpieczenia

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Fundusz udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych lub/i prowadzących działalność na terenie... 

więcej »