Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?

zespou-gamma-zaplecza-629.jpg

Brygadzista to pracownik zakładu produkcyjnego, od którego zależy praca pojedynczego zespołu pracowników wykonawczych. Szkolenia dla brygadzistów nastawione są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolności przywódcze. Dobre szkolenie dla mistrzów będzie też pokazywało techniki motywacji pracowników czy rozwijało umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.

Brygadzista – kierownik pierwszego stopnia

Czy brygadzista jest również kierownikiem zespołu? Z pewnością ma on zarządzać grupą pracowników wykonawczych, którzy w przedsiębiorstwie cieszą się obsługą taśm produkcyjnych. Jest toż osoba, która kontroluje ich pracę, ale również motywuje i zarządza całym procesem produkcyjnym na podstawowym szczeblu.

W niektórych przypadkach ale jego obowiązki mogą być zdecydowanie bardziej rozległe: niektórzy brygadziści zajmują się również układaniem grafików pracowniczych, wdrażaniem i szkoleniem nowych pracowników, a nawet są w ciągu projektowania poszczególnych produktów, które następnie będą budowane w zakładzie – w szczególności dotyczy to jednak niewielkich zakładów produkcyjnych.


Zapoznaj się z innymi artykułami: https://www.sic-szkolenia.pl/


Jak zostać brygadzistą?

Brygadzista wybierany jest zwykle poprzez awans pionowy: wybierany jest to z grona pracowników wykonawczych. Dzięki temu taka osoba jest dużą wiedzę o linii produkcyjnej, zasadach obowiązujących w zakładzie oraz charakterystyce środowiska wewnętrznego firmy.

Osoba ta wymaga jednak posiadać szereg cech personalnych – musi być charyzmatyczna i posiadać cechy przywódcze, jak i również wzbudzać zaufanie i sympatię wśród pozostałych pracowników. Warto również mieć w swoim CV różne kursy i szkolenia.

Szkolenie Agile z pewnością będzie dużym atutem w trakcie rekrutacji na wyższe stanowisko. Jeśli chodzi o Scrum szkolenia przeznaczone są zwykle bardziej doświadczonym kierownikom i menedżerom, jednak z pewnością warto znać podstawy tzw. zwinnego zarządzania.

Atutem dla przyszłych brygadzistów będą też regularne warsztaty i kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji i negocjacji.

Dodaj komentarz