Na czym polega zwinność pracy według agile?

Pracy Gamma Zaplecza 363.jpg

W tradycyjnych modelach zarządzania projektami liczy się przede wszystkim postępowanie według procedur. A proceduralnie postępowanie kojarzy się raczej z ograniczeniami w możliwościach pracowników, przyzwyczaja się ich do postępowania w określony sposób w zakresie ich wiedzy, umiejętności, możliwości.

Zwinne zarządzanie rozwiązuje problem „bierności pracowników” i jednym z jego celi jest zapewnienie elastyczności pracowników. Oznacza to, że pracownicy, choć muszą postępować zgodnie z pewnymi regułami, mają większą swobodę w działaniu, w tym – w znajdywaniu rozwiązań do pojawiających się problemów, które często nie były przewidziane podczas tworzenia zakresu prac.

Oczywiście, duże znaczenie ma tutaj postawa pracowników wobec listy zadań do wykonania. W zespołach zwinnych to pracownicy sami decydują, jakie zadania zrealizują w danej jednostce czasu. Nie są im przypisywane odgórnie, zatem efekty pracy są rozliczane ze względu na pracę całego zespołu, a nie indywidualnie.

Zdolność do rozwiązywania problemów na bieżąco jest cenną umiejętnością, która powinna cechować wszystkich członków zespołu zwinnego.

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z założeniami nowoczesnego systemu zarządzania projektami jest uczestnictwo w profesjonalnie przeprowadzonych warsztatach. Agile szkolenia umożliwiają zapoznanie się z podstawami oraz różnymi wariantami tego typu zarządzania. Przekazują także możliwości dopasowania schematu do potrzeb projektu w zależności od pewnych czynników. Ponadto, prezentują metody, których wykorzystanie wspiera możliwości osiągnięcia celu.

Jedną z takich metod jest scrum. Wprowadza on sprawiedliwy podział ról i obowiązków w zespole zwinnym, a także nowe pojęcia, takie jak backlog czy sprint. Szkolenie scrum zakłada istnienie trzech istotnych ról zespołowych, które wzajemnie się uzupełniają.

Zobacz też: https://www.illimites.edu.pl

Szkolenia scrum master są przygotowane z myślą o tych, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem spotkań scrumowych oraz rozwiązywać na bieżąco problemy zespołu związane z kwestiami organizacyjnymi czy technicznymi.

Szkolenia scrum product owner mają za zadanie wyjaśnić zakres obowiązków właściciela produktu, uwzględniając tutaj także potrzebę komunikacji z klientem oraz opieki nad listą zadań niezbędnych do wykonania. Szkolenia scrum developer to najlepsza droga, by zapoznać się, jak stać się modelem członka zespołu zajmującego się wykonywaniem określonych zadań projektowych.

Dodaj komentarz